Ny webbutställning om vallonbruken

Vilka var vallonerna och hur såg livet ut i de svenska järnbruken? I en ny webbutställning uppmärksammar vi människor, språk, namn och kultur vid vallonbruken.

En ny webbutställning på isof.se uppmärksammar de uppländska vallonbruken. Bilden kommer från ett arkivmaterial om traditioner från Lövsta bruk (Isof, ULMA 15557).

Under 1600-talet flyttade drygt tusen arbetare med familjer från Vallonien till de uppländska järnbruken. På de stora bruken kom de invandrade vallonerna att under flera generationer behålla sin kultur, sina seder och bruk, sitt språk, sin reformerta kristendom och sina släktnamn. I en ny webbutställning på isof.se tittar vi närmare på språk och folkminnen kopplat till vallonbruken.

”Det har varit fint att kunna fokusera på arbetarnas liv och villkor vid bruken. Så mycket av vårt material och våra expertkunskaper rör sig ju kring saker som varit centrala för alla som levde där. Namn, dialekter och folkminnen är folkets historia” säger Josefin Devine, forskningsarkivarie i namn på Isof, som är projektledare för webbutställningen.

Webbutställningen är ett samarbete mellan Isof, Riksarkivet i Uppsala, Uppsala universitet och stiftelsen Österbybruks herrgård. Här kan du läsa om vallonbrukens och vallonernas namn, om vardag och fest i vallonbruken och om det språkliga arvet efter vallonskan. Du kan också läsa om Per Olov Sporrong, Per Gustaf Mickelson och Matei Josef Cori Taikon som vid olika tidpunkter levde och verkade i de uppländska vallonbruken. För den som vill forska vidare om vallonbruken på egen hand finns information om vilket material som kan hittas i olika arkiv. Kopplat till webbutställningen finns även ett lektionsmaterial för årskurs 4–7.

”Vallonbruken är ett tema där vi verkligen kan visa arkivens tvärvetenskapliga spännvidd”, säger Josefin Devine.