Folke – en ny arkivtjänst från Isof

Nu lanserar vi den digitala arkivtjänsten Folke. Här kan du ta del av ett stort material från Isofs äldre folkminnessamlingar. Du kan också hjälpa till med att föra kulturarvet vidare genom att transkribera handskrivna texter.

Kartbild.

Med arkivtjänsten Folke kan du botanisera bland tusentals folkminnesuppteckningar från Isofs arkiv.

Inledningsvis innehåller Folke omkring 150 000 sidor folkminnesuppteckningar från Västsverige. Materialet är sökbart efter innehåll, person och ort och går att läsa och ladda ner som pdf.

Arkivmaterialet på Folke är insamlat under första häften av 1900-talet och handlar framför allt om folklig kultur, vardagsliv och traditioner i allmogesamhällets Sverige, från mitten av 1800-talet och 100 år framåt. Uppteckningarna består av intervjuer med många olika berättare i socknar runtom i landet.

”Att öppna upp arkivet med hjälp av Folke gör att berättelserna och uppteckningarna kan få nytt liv igen. Det är också en fråga om att återbörda materialet till allmänheten” säger Kamilla Kärrstedt, arkivassistent på Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg, som har arbetat med projektet.

För kulturarvet vidare

En stor del av Isofs äldre arkivmaterial är skrivet för hand, och kan ibland vara svårt att läsa. I Folke finns en funktion för att transkribera arkivmaterial, alltså skriva av de handskrivna texterna. Att transkribera gör inte bara berättelserna mer tillgängliga för fler personer utan möjliggör också fritextsökningar.

Hjälp oss gärna att tillgängliggöra samlingarna genom att skriva av berättelser! Du kan välja att skriva av berättelser till exempel från en viss ort eller ett visst ämne.

”Med hjälp av transkribering hoppas vi också kunna få mer kännedom om berättarna och deras liv. Texterna sätts i ett sammanhang och uppteckningens uppgifter kan kompletteras av de som transkriberar” säger Kamilla Kärrstedt.

Arkivtjänst under uppbyggnad

Folke har tagits fram av Isof och Nationella språkbanken. Arkivtjänsten lanseras nu i en första version, men är fortsatt under utbyggnad och kommer att utökas med mer material och fler funktioner.

”I framtiden kommer Folke att kompletteras med en mer avancerad sökfunktion som också har en forskaringång, samt en insamlingsmodul. Funktionerna kan berika varandra på olika sätt”.

Upptäck Folke

Frågor om Folke?

Har du frågor om Folke? Kontakta oss gärna!

Fredrik Skott
Avdelningschef
073-558 60 84
fredrik.skott@isof.se

Kamilla Kärrstedt
Arkivassistent
070-497 14 64
kamilla.karrstedt@isof.se

Varför Folke?

Namnet Folke kan associeras till folkminnen men också till Folke Hedblom, som var en av cheferna vid det dåvarande Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Professor Folke Hedblom var knuten till arkivet 1932–1974. Han gjorde stora insatser genom att samla in material för eftervärlden – material som nu delvis finns digitalt tillgängligt.

Kvinna i soffa blir intervjuad av man med mikrofon.

Folke Hedblom intervjuar svenskamerikanen Belle Storm i Rockford, USA år 1966. Foto: Torsten Ordéus (Isof, ULMA 36000).