Ny webbfrågelista om barndomens lekar

I vår nya webbfrågelista står barndomens lekar i fokus. Hur leker barn i dag och hur såg leken ut förr? Välkommen att delta med din berättelse!

Bilder med barn som leker olika lekar, till exempel hoppar hage och spelar kula.

I våra folkminnessamlingar finns tusentals beskrivningar av barns, ungas och vuxnas lek från det sena 1800- och det tidiga 1900-talet. Svar på frågelistor som “Lekar” (1924), “Idrottslekar” (1927) och “Sånglekar” (1930) ger en inblick i hur vi lekte förr. Nu vill vi utöka kunskapen om barndomens lekar och dokumentera hur barn leker i dag och hur vi har lekt under 1900-talets andra hälft. Insamlingen görs i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Delta gärna i vår webbfrågelista och berätta om din barndoms lekar!