En stark röst för kvinnokampen och folkbildningen

I en ny webbutställning uppmärksammar vi folkbildaren, folklivsforskaren och skribenten Märta Tamm-Götlind (1888–1982).

Fotografi av en grupp kvinnor i långa vita klänningar och studentmössor.

Märta Tamm-Götlind (längst till vänster) deltog som studentmarskalk på den internationella rösträttskongressen i Stockholm år 1911.

Som student deltog Märta Tamm-Götlind i den internationella rösträttskongressen i Stockholm år 1911 och det blev starten för ett livslångt engagemang i kvinnorörelsen. Hon var aktiv i fredsrörelsen, och engagerad i föreningsliv och politik. Som folkbildare, folklivsforskare och skribent uppmärksammade hon ofta kvinnors liv och villkor.

I samband med demokratins 100-årsjubileum 2021 uppmärksammar vi Märta Tamm-Götlinds liv och gärning i en webbutställning här på isof.se. I webbutställningen kan du bland annat läsa om Märta Tamm-Götlinds engagemang i kvinnorättsrörelsen och fredsrörelsen. Du kan också läsa om hennes insatser som folklivsforskare, och se den filmade föreläsningen Märta Tamm-Götlind – en stark röst för kvinnokampen och folkbildningen som hölls i samband med Arkivens dag den 13 november 2021.