Berätta om ditt namnsdagsfirande!

Nu samlar Isof in berättelser om namnsdagar och namnsdagsfirande. Har du koll på namnsdagar, och är det något som du brukar uppmärksamma eller fira? Svara gärna på vår webbfrågelista!

Målning föreställande två kvinnor som dukar ett bord med blommor och kaffeservis.

I målningen ”Namnsdag” från år 1902 skildrar konstnären Fanny Brate förberedelserna för en namnsdagsfest. Foto: Nationalmuseum (CC BY-SA).

Insamling om namn

Det här är den första av tre planerade frågelistor som handlar om namn, namnsdagar och namngivning. Denna första frågelista handlar om namnsdagar och namnsdagsfirande. Den andra kommer att beröra namn och namngivande, och den tredje namn på husdjur och saker. Svaren som skickas in blir en del av Isofs samlingar och bevaras på så sätt för framtida generationers intresserade.

Svara på frågelistan

Frågelistan besvaras i en webbenkät här på Isofs hemsida. Följ länkarna nedan för att läsa mer om webbfrågelistan eller för att komma direkt till enkäten.