Vägledning ger praktiska råd för flerspråkiga arbetsplatser

Hur kommunicerar man bäst på en arbetsplats där människor har olika förstaspråk? Hur stöttar man effektivast en kollega som håller på att lära sig svenska? En ny vägledning från Språkrådet ska underlätta vardagen för alla som arbetar på en flerspråkig arbetsplats.

Vägledningen Flerspråkighet i arbete Länk till annan webbplats. (pdf, A5) riktar sig främst till svensktalande personer på flerspråkiga arbetsplatser. Den ger konkreta råd kring hur du själv kan bidra till att öka den ömsesidiga förståelsen och tips på hur du bäst stöttar en kollega som håller på att lära sig svenska som vuxen.

Ofta tror vi nog att det är den som är ny talare av svenska som måste lära sig mer för att kommunikationen ska bli bättre. Men de av oss som redan talar mycket svenska kan också påverka språksituationen mycket, säger Sofia Tingsell, språkvårdare på Isofs avdelning Språkrådet.

I vägledningen beskrivs också hur du kan planera möten, sköta rekrytering och hantera det dagliga arbetet på en arbetsplats där det talas många språk. I olika intervjuer får du möta flerspråkiga personer, deras svenskspråkiga kollegor och chefer som delar med sig av sina erfarenheter av flerspråkighet i arbetslivet.

Flerspråkighet i arbete ger även en översiktlig bild av hur språkinlärning går till och innehåller goda exempel på hur verksamheter använder flerspråkighet som en fördel.

Är man till exempel chef eller rekryterare i en organisation med flerspråkig personal är det bra att känna till vad man kan förvänta sig av en medarbetare eller kollega som inte har svenska som första språk och kanske kommer direkt från sfi. Ju mer man vet om hur språkinlärning går till desto mer kan man göra för att vara behjälplig, säger Sofia Tingsell.

Hennes förhoppning är att vägledningen ska nå alla som arbetar i organisationer där många människor har andra modersmål än svenska. Hon tror att anställda inom såväl vården och äldreomsorgen som inom servicesektorn och industrin kan ha stor stor nytta av vägledningen i sitt arbete.

Om vi lyfter upp flerspråkigheten till diskussion på arbetsplatsen är det enklare att identifiera vilken nytta den kan göra och hitta verkningsfulla strategier för språksituationen. Att bara konstatera att personalen ’behöver mer svenska’ är att förenkla bilden av flerspråkighet och man riskerar också att missa de språkliga tillgångar som redan finns hos både svensktalande och talare av andra språk, säger Sofia Tingsell.

Nytt poddavsnitt på samma tema

Samtidigt släpps avsnitt fyra av podden Svenskan i samhället. Där medverkar Sofia Tingsell och Lotta Olvegård, lektor på Göteborgs universitet, som båda är medförfattare till vägledningen. De samtalar om synen på flerspråkighet som gör att språk ofta är en outnyttjad resurs samt om hur man skapar goda förutsättningar för bättre kommunikation på arbetsplatsen.

Läs mer om och lyssna på avsnitt 4. Flerspråkighet – en tillgång på jobbet.