Valdemar

Valdemar föddes i Argentina. Hans föräldrar utvandrade från Sverige till Brasilien år 1891 och flyttade sedan över gränsen till Argentina.

Valdemars föräldrar tillhörde de omkring 2 500 svenskar som utvandrade till Brasilien i början av 1890-talet. Föräldrarna utvandrade båda som barn tillsammans med sina respektive föräldrar och syskon. De svenska emigranternas resa var lång och svår, och många drabbades av sjukdomar och undernäring. Barnadödligheten var stor – under resan dog två av mammans yngre syskon som var ett och tre år gamla. Även pappan förlorade två av sina yngre syskon på färden. Det utlovade stödet från staten uteblev ofta. I en intervju berättar den då 58-årige Valdemar om när föräldrarna till slut kom fram till resans mål:

Ja vill sä— dit - de va en hel sändning som fraktades dit och dom där - å blev utplanterade där, för dom nerifrån de där Puerto Javier blev dom fraktade me kanot oppför floden ända dit opp, å där föste di dom iland bara i skogskanten där å sen fick di sköta se själva. De va ju meningen att dom skulle komma en gång i veckan me proviant till dom, men den där proviantkanoten den kom inte så regelbundet så att ibland hant di väl nära på å svälta ihjäl, innan de kom någon mat.