Svenskan i världen

Svenska talas inte bara i Sverige utan även i Finland och flera andra länder.

Det är inte bara i Sverige svenska finns som modersmål. I Finland är svenska vid sidan av finska ett officiellt språk. I Estlands kusttrakter har det talats svenska sedan medeltiden och med den omfattande utvandringen till Amerika uppstod svenskspråkiga områden på flera håll i USA samt i Argentina. På dessa platser har det utvecklats en särskild varietet av svenskan som du kan läsa mer om här: