Ständigt i rörelse

Flyttar har varit en självklar del av människans tillvaro ända sedan vår förhistoriska gryning.

Illustration föreställande människor som går över en bro.

Människor har alltid befunnit sig i rörelse. Krig, kärlek, tvång, arbete, äventyrslust och slump har flyttat människor till, från och inom Sverige. Vissa flyttar är permanenta, andra är tillfälliga. I flytten tar människor med sig minnen, erfarenheter, språk och traditioner som förändras och utvecklas i mötet med nya platser och människor.

Världen och färdmedel förändras med tiden, men samtidigt finns mycket som förenar historiens alla migranter. Bonden som flyttade från Hälsingland till Estland på medeltiden, pigan som emigrerade från Västmanland till Nordamerika i början av 1900-talet, mekanikern som invandrade till Sverige från Italien på 1970-talet och tandläkaren som flydde till Sverige från Syrien 2015.

I årets julkalender uppmärksammar vi berättelser som handlar om flyttar till, från och inom Sverige. I varje lucka kan du ta del av en ny berättelse från våra arkiv.

I rörelse – en kunskapsbank

I samlingarna på Isof finns tusentals berättelser från människor som delar med sig av erfarenheter, berättelser, tankar och traditioner. Många av dem handlar på olika sätt om flyttar och rörelse mellan olika platser. Utifrån dessa berättelser har vi på Isof byggt upp kunskapsbanken I rörelse som handlar om migration till, från och inom Sverige genom tiderna. Här kan du genom en interaktiv karta läsa berättelserna och se rörelserna. Du kan också läsa på mer om migration och större migrationer, och om hur språk, namn och traditioner rör sig i takt med våra flyttar.