Namn i rörelse

Det egna namnet följer med i flytten, och kan ibland förändras i mötet med ett annat språk eller ett annat namnskick. Migration påverkar också hur namnskicket i ett område förändras och utvecklas.

Namn och namnskick skiljer sig åt mellan olika länder och kulturer i världen. För den som flyttar till ett land med andra namntraditioner och språk kan det uppstå krockar. Många namn förändras i det nya hemlandet, till exempel genom ändrad stavning, uttal eller form.

Men när han kom till Amerika ändrade han till ’John’, istället för ’Jon’, de kunde inte säga Jon. Det var svårt för dem som pratade engelska att säga ’Östlund’. Så de ville att han skulle ändra det till ’Eastland’. Pappa sa nej. You change my first name from Jon to John, good enough, leave the Östlund.

Kenneth, vars föräldrar emigrerade från Sverige till Amerika år 1901 och 1906

Läs hela Kenneths berättelse på Rörelsekartan Länk till annan webbplats.

Mitt namn är Qadijo. När jag kom till Sverige gjorde de fel med mitt namn, och jag fick namnet Badijo. Jag väntade i ungefär två år på att få mitt uppehållstillstånd. Sedan gick jag till Skatteverket och sa att jag ville ändra mitt namn, för det är fel. Jag väntade jättelänge. Sedan fick jag ett nytt namn: Khadijo. Jag är väldigt ledsen för att det måste vara Khadijo och inte Qadijo. Problemet är att jag inte kan hjälpa mina barn som är kvar i Somalia. Det står inte samma mammas namn på deras dokument som på mitt.

Qadijo som flyttat från Somalia till Sverige

Namnskicket i ett område kan också påverkas av migration. Om vi tittar på namnkulturen i Sverige har den i alla tider påverkats av flyttar till från och inom Sverige. Under vikingatiden fick de inhemska nordiska förnamnen konkurrens från inlånade kristna namn och på medeltiden kom många tyska förnamn in i den svenska namnfloran. 1600-talet var en omvälvande period i svensk historia och de ökade kontakterna med kontinenten fick stor påverkan på namnskicket.

Mer om namn i rörelse

I kunskapsbanken I rörelse kan du läsa mer om namn och migration: