Elvine

Elvine föddes på estlandssvenska Ormsö år 1925. Som 18-åring flydde hon med båt till Sverige.

I samband med andra världskriget flydde en majoritet av alla estlandssvenskar i Estland till Sverige. Sovjetunionen invaderade Estland år 1939 och två år senare ockuperades landet av Tyskland.

Elvine Malvik flydde från Ormsö till Sverige sommaren 1943, strax före sin 18-årsdag. Hon berättar:

Efter en stunds väntan dyker båten upp. O Gud! Vad liten den var. Helt öppen. Är det verkligen möjligt att ta sig över Östersjön med denna farkost? Jag kunde ju inte vända. (---)

Några män stod i båten och stakade fram den från något gömställe. Det hade nu kommit fler personer till stranden som skulle följa med. Vi vadade ut till båten. Jag vadade med skorna på för de var ju ändå då blöta. När alla kommit var vi 19 personer. (---) Utrymmet i båten var utnyttjat maximalt. Det gick inte att flytta sig. Alla fick sitta stilla där de satt. Vädret var nu disigt efter regnet, sikten dålig och risken mindre att bli upptäckta av den tyska patrullbåten. Senare på kvällen klarnade det och vi kunde se Dagö försvinna långt i fjärran.