Kohortvård

Ordet kohortvård, och bara kohort, hörs nu alltmer i coronaexperternas ordval i medierna. Men vad betyder det?

Det bedrivs kohortvård på våra äldreboenden fick vi veta på Folkhälsomyndighetens presskonferens den 4 maj 2020. Vad är då kohortvård? Jo, förklarade Malin Grape på Folkhälsomyndigheten, kohortvård är en vårdform som i dagsläget används för att minska spridningen av coronaviruset som orsakar covid-19. Men kohortvård används regelbundet när olika smittsamma sjukdomar förekommer på äldreboendena.

Inom kohortvården avskiljer man de smittade personerna i en så kallad kohort. Kohort kommer ursprungligen från latinets cohors, ’inhägnad, något avskilt’. Det kom sedan att användas om undertrupper i den romerska armén, alltså om en avskild grupp. Numera är kohort en term inom statistik och epidemiologi och står då för en grupp individer med vissa gemensamma egenskaper eller kännetecken som man vill studera, till exempel kohorten kvinnliga elitidrottare födda 1975. Men inom kohortvården används ordet kohort mer specifikt och enbart för en grupp smittade vård- och omsorgstagare; man talar alltså inte om kohorten icke-smittade.

Kohorten på ett äldreboende som tillämpar kohortvård är isolerad från andra personer, de vårdas på en egen avdelning eller eget rum och av ”egen” personal, som inte samtidigt arbetar med de icke-smittade. Kohortpersonalen får till exempel inte hantera livsmedel, mata eller ge medicin till vård- och omsorgstagare utanför kohorten eller dela mat med övrig personal.