Coronavirus, covid-19 eller SARS-CoV-2?

Vad kallas sjukdomen som orsakas av det nya coronavirus som började spridas 2019? Hur bör viruset benämnas?

Den sjukdom som orsakas av viruset kallas för covid-19 (covid är en förkortning för coronavirus disease, och 19 står för att sjukdomen bröt ut under 2019). Av hävd skrivs sjukdomsnamn med genomgående små bokstäver i svenska texter. I vissa sammanhang förekommer också kortformen covid. Uttalet verkar variera: betoningen kan ligga på både första och sista stavelsen, och o kan utläsas som både /o/ och /å/: /kovid/, /kåvid/, /kovidd/ eller /kåvidd/.

Sammansättningar med covid-19 skrivs med bindestreck (som vanligt när första ledet i sammansättningen slutar på en siffra): covid-19-patient, covid-19-vården.

Hur man bör benämna viruset beror på vilken mottagare man vänder sig till. I medietexter förekommer ofta uttryck som det nya coronaviruset eller bara coronaviruset. Sådana uttryck är mindre precisa, eftersom coronavirus (som på svenska skrivs med litet c) är en samlingsbenämning för flera besläktade virus. I vissa sammanhang kan de fungera väl om det framgår vilket coronavirus de syftar på.

Sammansättningar med kortformen corona skrivs utan bindestreck: coronasmittad, coronainfektion.

Själva virusets vetenskapliga medicinska benämning är SARS-coronavirus-2, eller förkortat SARS-CoV-2. Det står för ’svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2’. Denna exakta benämning är relevant exempelvis inom hälso- och sjukvården. I andra sammanhang, där man ändå har behov av att nämna virusnamnet, kan det skrivas med gemener: sars-coronavirus-2 (och sars-cov-2).

En person kan alltså smittas av viruset SARS-coronavirus-2 och sedan insjukna i sjukdomen covid-19.

Ibland kan man se den bestämda formen coronan. Den benämningen verkar användas för att beskriva något mycket övergripande som har koppling till viruset, sjukdomen, pandemin, spridningen eller krisen, men som inte kräver närmare precision, t.ex. i uttryck som när coronan kom till Sverige, i coronans tid.