Enkät om termarbete, översättning och tolkning

Välkommen att svara på vår enkät om termarbete, översättning och tolkning på myndigheter!

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en enkät lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.

Enkäten är inte längre möjlig att besvara, den stängdes 15 mars 2022.