Enkät om termarbete, översättning och tolkning

Välkommen att svara på vår enkät om termarbete, översättning och tolkning på myndigheter!

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en enkät lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.

Bakgrundsfrågor


Frågor om språk, översättning och tolkning
3. Vilka av följande yrkesroller inom språkområdet finns på din myndighet? Du kan ange flera alternativ. Tänk på att en person kan ha flera roller samtidigt.
3. Vilka av följande yrkesroller inom språkområdet finns på din myndighet? Du kan ange flera alternativ. Tänk på att en person kan ha flera roller samtidigt.
4. Översätter din myndighet texter?
Berätta gärna mer om ert översättningsarbete i kommentarrutan, till exempel vilka sorters texter ni brukar översätta.
4. Översätter din myndighet texter?

Kommentar:
5. Om ja på fråga 4: Till eller från vilka språk översätter ni regelbundet?
Listan behöver inte vara komplett. Markera språken du kommer på spontant eller lätt kan ta reda på!
5. Om ja på fråga 4: Till eller från vilka språk översätter ni regelbundet?


6. Använder din myndighet tolkar?
Berätta gärna mer om ert arbete med tolkning i kommentarrutan, till exempel i vilka sammanhang ni använder tolkar.
6. Använder din myndighet tolkar?

Kommentar:
7. Om ja på fråga 6: Vilka språk tolkar ni regelbundet?
Listan behöver inte vara komplett. Markera språken du kommer på spontant eller lätt kan ta reda på!
7. Om ja på fråga 6: Vilka språk tolkar ni regelbundet?


Frågor om term- och ordlistor
8. Har din myndighet tagit fram ord-eller termlistor inom ert ämnesområde? Du kan välja flera alternativ. Berätta gärna mer om ord- eller termlistorna i kommentarrutan.
8. Har din myndighet tagit fram ord-eller termlistor inom ert ämnesområde? Du kan välja flera alternativ. Berätta gärna mer om ord- eller termlistorna i kommentarrutan.

Kommentar:
9. Om ja på fråga 8: Vilka använder myndighetens ord- eller termlistor? Du kan välja flera alternativ.
9. Om ja på fråga 8: Vilka använder myndighetens ord- eller termlistor? Du kan välja flera alternativ.

10. Om ja på fråga 8: Hur finns ord- eller termlistorna lagrade hos er? Du kan välja flera alternativ.
10. Om ja på fråga 8: Hur finns ord- eller termlistorna lagrade hos er? Du kan välja flera alternativ.

11. Om ja på fråga 8: Har ni publikt tillgängliga ord- eller termlistor (t.ex. på webbplatsen)?
11. Om ja på fråga 8: Har ni publikt tillgängliga ord- eller termlistor (t.ex. på webbplatsen)?Kommentar
12. Om nej på fråga 8: Varför har din myndighet inte tagit fram ord- eller termlistor inom ert ämnesområde? Du kan välja flera alternativ.
12. Om nej på fråga 8: Varför har din myndighet inte tagit fram ord- eller termlistor inom ert ämnesområde? Du kan välja flera alternativ.


13. Hur ställer sig din myndighet till att dela med sig av ord- eller termlistor till andra myndigheter?
13. Hur ställer sig din myndighet till att dela med sig av ord- eller termlistor till andra myndigheter?Kommentar
Frågor om hjälpmedel och stöd
14. Används Rikstermbanken på din myndighet?
14. Används Rikstermbanken på din myndighet?15. Om ja på fråga 14: Till vad använder din myndighet Rikstermbanken?
15. Om ja på fråga 14: Till vad använder din myndighet Rikstermbanken?
16. Samarbetar din myndighet med andra organisationer om termer och begrepp?
16. Samarbetar din myndighet med andra organisationer om termer och begrepp?
18. Skulle ni vilja ha mer stöd för att arbeta med termer?
18. Skulle ni vilja ha mer stöd för att arbeta med termer?Kommentar:
19. Om ja på fråga 18: Vad skulle kunna underlätta ert arbete med termer och begrepp? Du kan välja flera alternativ.
19. Om ja på fråga 18: Vad skulle kunna underlätta ert arbete med termer och begrepp? Du kan välja flera alternativ.Kontaktuppgifter
Vi på Språkrådet vill gärna kunna komma i kontakt med den på din myndighet som är mest insatt i myndighetens språkliga arbete, framför allt kopplat till term- och ordlistor. Om det inte finns någon terminolog anställd kan det till exempel vara någon som arbetar med översättning, klarspråk, kommunikation, samordning av språktjänster eller verksamhetsarkitektur. Lämna gärna kontaktuppgifter här.