Enkät arkivbestånd

Kartläggning av arkivbestånd och arkivsamlingar på de nationella minoritetsspråken i Sveriges offentliga arkiv.
Har den verksamhet som arkivet tillhör något uppdrag (via instruktioner, regleringsbrev eller tillfälligt uppdrag) som rör de nationella minoriteterna/de nationella minoritetsspråken?
Har den verksamhet som arkivet tillhör något uppdrag (via instruktioner, regleringsbrev eller tillfälligt uppdrag) som rör de nationella minoriteterna/de nationella minoritetsspråken?Har verksamhetens arkivpersonal någon särskild kompetens i de nationella minoritetsspråken?
Har verksamhetens arkivpersonal någon särskild kompetens i de nationella minoritetsspråken?Har institutionen något bestånd eller samling på de nationella minoritetsspråken?
Har institutionen något bestånd eller samling på de nationella minoritetsspråken?Om du svarat ja på ovanstående fråga, vänligen besvara även nedanstående frågor.
OM BESTÅNDEN PÅ NATIONELLA MINORITETSSPRÅK


TILLGÄNGLIGHET
FAKTISK ANVÄNDNING

INFLYTANDE