Språkrådsdagen 2024

Språkrådsdagen 2024 ägde rum tisdagen den 23 april på Brygghuset i Stockholm. Temat var ”språkvård för hållbar omställning”.

Prisutdelning på scen.

Eeva Östberg får årets minoritetsspråkspris för den framgångsrika utvecklingen av Finlandsinstitutets biblioteksverksamhet. Foto: Isof

På programmet stod bland annat föreläsningar om omställningens tidevarv och olika språk för olika målgruppers omställning.

Nedan hittar du länk till filmerna från dagen och det fullständiga programmet.

Se film från Språkrådsdagen 2024

För dig som vill ta del av Språkrådsdagen 2024 i efterhand finns flera av föreläsningarna samt panelsamtal att se på UR. Filmer från Språkrådsdagen 2024. Länk till annan webbplats.

Program

8.30 Registrering med kaffe och fralla

9.00 Välkommen
Martin Sundin, generaldirektör Isof
Lena Lind Palicki, avdelningschef Språkrådet

9.15 Snack och verkstad i omställningens tidevarv
Linnea Hanell, språkvårdare i svenska, Språkrådet och forskare, Stockholms universitet

9.45 Panelsamtal: Behövs olika språk för olika målgruppers omställning?
Marcus Lundstedt, kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre
Jörn Spolander, vetenskapsjournalist, Dagens Nyheter
Maria Wolrath Söderberg, docent i retorik, Södertörns högskola

10.30 Paus

11.00 Språket i den svenska klimatdebatten i media
Milena Zart, doktorand i nordiska språk, Uppsala universitet

11.30 Ordregn: som ordmoln, fast bättre
Magnus Ahltorp, språkteknolog, Språkrådet

11.45 Konstpaus – en liten kabaré
Andreas T. Olsson, skådespelare

12.15 Lunch

13.30 Utdelning av Minoritetsspråkspriset, Klarspråkskristallen och Erik Wellanders pris
Statssekreterare Natasa Ristic Davidson
Björn Melander, professor i svenska, Uppsala universitet

14.15 Changing Nature – om nyord som inngang til samfunnsdebatt om natur og miljø
Anje Müller Gjesdal, Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold

14.45 Paus

15.15 Samtal om Hållbarhetstermlistan
Karin Webjörn, språkvårdare i fackspråk och terminologi, Språkrådet
Gustav Strandberg, forskningsledare, SMHI Rossby Centre
Hanna Berheim Brudin, kommunikationschef, Naturskyddsföreningen

15.45 Låst vid transition: Tankar kring miljö, språk och hållbarhet
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Kungliga Tekniska högskolan

16.15 – 16.30 Avrundning