Språkrådsdagen 2019

Språkrådsdagen 2019 ägde rum den 26 april och handlade särskilt om de nationella minoritetsspråken. Temat för dagen var språkliga rättigheter.

tre personer på scen

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillsammans med representanter från Klarspråkskristallenvinnaren Skatteverket: Camilla Lindholm och Sandra Hvarfner.

Program och presentationer

Moderator för konferensen var Karin Milles, Södertörns högskola.

08.30–09.00 Registrering

09.00–09.20 Introduktion av Martin Sundin, generaldirektör för Isof, och Harriet Kowalski, chef för Språkrådet

09.20–09.50 Lina Stoltz, författare: Mellan meänkieli och överkalixbondska
Var 70-talisterna de första som inte fick med sig något av sitt modersmål meänkieli? Om språkgränser i geografi och mellan generationer. Om kopplingen mellan dialekter och identitet. Och vad är egentligen minoritetslitteratur?

09.50–10.20 Astrid Skoglund, universitetslektor, Linnéuniversitetet: Genuskonstruktion i domar Pdf, 790.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Hur framställs kvinnor och män i skriftliga domar? Med utgångspunkt i exempel hämtade från domar om brottmål, LVU-mål och vårdnadsmål problematiseras språkliga genuskonstruktioner i domar, och vad ett mer jämställt språk i domar skulle kunna innebära.

10.20–10.50 Paus med kaffe/te och smörgås

10.50–11.20 Angelina Dimiter-Taikon, Stockholms stad: Om romska Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Om den romska nationella minoriteten: språk, skolgång och inkludering.

11.30–12.00 Kultur- och demokratiminister Amanda Lind delade ut Minoritetsspråkspriset och Klarspråkskristallen. Björn Melander delade ut Erik Wellanders pris för språkvårdsforskning

12.00–12.30 Vinnarna av Klarspråkskristallen: Vårt klarspråksarbete
Vinnarna av årets kristall presenterar sin metod för ett effektivt klarspråksarbete.

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.00 Åsa Henningsson, ordförande i Sveriges Dövas Riksförbund: Svenskt teckenspråk – för en hållbar framtid
Från lagstiftning till handling i ett hållbart samhälle för teckenspråkiga. Hur kan Agenda 2030 visa vägen?

14.00–14.30 Maria Rydell, universitetslektor, Högskolan Dalarna: Sfi i tiden Pdf, 440.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Sfi instiftades i mitten av 1960-talet som en följd av ökad migration och har funnits i olika organisationsformer. I det här föredraget beskrivs sfi:s utveckling och hur sfi påverkats av förändringar i samtiden, både nationella och globala.

14.30–15.00 Olle Josephson, professor (emeritus) i svenska, Stockholms universitet: Språkpolitisk översiktsbild Pdf, 150.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Vad innebär språkliga rättigheter i Sverige? Hur kan individens rättigheter och kollektivets rättigheter hanteras, ska språket eller talarna stå i centrum? Språkpolitisk översiktsbild.

15.00–15.30 Paus med kaffe/te

15.30–16.00 Maria Bylin, Språkrådet: Språk som syns
Vilka språk syns i det offentliga Sverige? Vilka språk använder vi utöver svenskan? Rapport från en undersökning om olika språks synlighet på svenska vårdcentraler och bibliotek.

16.00–16.40 Karin Milles och Olle Josephson sammanfattade dagen

Bilder från dagen

Tre personer på scen, varav en talar i mikrofon.

Moderatorn Karin Milles tillsammans med Olle Josephson, professor emeritus i svenska, och Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Person på scen.

Maria Bylin.

Person på scen, publik i förgrunden.

Olle Josephsson föreläser.

Person framför bildskärm.

Maria Rydell.

Person framför bildskärm.

Åsa Henningsson.

Två personer på scen.

Vinnarna av Klarspråkskristallen, Skatteverket, föreläser om klarspråk.

Person på scen.

Angelina Dimiter-Taikon, Stockholms stad.

Folksamling i foajé.

Paus.

Person på scen.

Astrid Skoglund.

Person framför bildskärm.

Lina Stoltz.

Två personer på scen.

Linus Salö tar emot Erik Wellanders pris av professor Björn Welander.

Tre personer på scen.

Vinnarna av Klarspråkskristallen, Skatteverket, med kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Tre personer på scen.

VInnarna av Minoritetsspråkspriset, Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski, med kultur- och demokratiminister Amanda Lind.