Filmer från Språkarbetare i samarbete

Nedan kan du se filmer från seminariet Språkarbetare i samarbete som ägde rum 27 oktober 2022.

Projektet Flersamterm (Karin Hansson, SCB)

Arbetet i Myndighetstermgruppen (Marianne Ek, Arbetsförmedlingen)

Arbetet i Myndighetstermgruppen (Camilla Lindholm och Paul Redstone, Skatteverket)

Exempel ur Myndighetstermlistan (Åsa Holmér, Språkrådet)

Språkrådet ger tips (Ingrid Olsson och Karin Webjörn, Språkrådet)

Hur får man cheferna med sig? (Marie Lindström, tidigare kommunikationsdirektör på SKR och Skatteverket)

Vision om klarspråkssamarbete (Päivi Korhonen Carlberg, Arbetsförmedlingen)

Förslagen från projektet Flersamterm (Karin Hansson, SCB)