Maria Gussarsson

Fil.dr., Försvarshögskolan: Vetenskaplighet, effektivisering och standardisering: Fältmätningskåren och kartläggningen av riket 1805–31

Abstrakt

I början av 1800-talet fanns i Sverige ett växande behov av kartor. De behövdes för landets ekonomiska och politiska utveckling, men också av militära skäl. 1805 upprättades därför en speciell militär kår – Fältmätningskåren – som hade till uppgift att kartera riket. Arbetet i den skulle ske på ett systematiskt sätt och enligt senaste vetenskapliga metoder. I kartorna skulle det finnas en enhetlighet i symboler och skalor, samt konsekvens i återgivandet av ortsnamn.

I föreläsningen diskuteras Fältmätningskårens verksamhet och vad dess arbete innebar för utvecklingen av moderna kartor i början av 1800-talet.