Utvärdering Nordterm 2023

Utvärdering av konferensen Nordterm 2023.

1. Vad är ditt allmänna intryck av Nordterm 2023?
1. Vad är ditt allmänna intryck av Nordterm 2023?2. Har dina förväntningar uppfyllts?
2. Har dina förväntningar uppfyllts?
3. Vad tycker du om konferensens tema och program?
3. Vad tycker du om konferensens tema och program?4. Jag deltog:
4. Jag deltog:


5. Vad tycker du om de praktiska arrangemangen (konferensanläggning, pauser, förtäring etc.)?
5. Vad tycker du om de praktiska arrangemangen (konferensanläggning, pauser, förtäring etc.)?6. Hur tycker du att tekniken fungerade?
6. Hur tycker du att tekniken fungerade?