Föreläsning 13 juni: Hur många sorters skånska har det funnits?

Digital lunchföreläsning med dialekt- och ortnamnsforskaren Mathias Strandberg.

Karta över Skåne med många olikfärgade fält samt texter.

Hur många olika dialekter finns det i Skåne, och hur många har det funnits tidigare? Vad skiljer de olika skånska dialekterna åt och vad förenar dem? Var går de viktigaste dialektgränserna i Skåne? Vilka språkliga skillnader finns det mellan norra och södra Skåne? Bland annat dessa frågor ska dialekt- och ortnamnsforskaren Mathias Strandberg diskutera och försöka ge svar på i en digital lunchföreläsning den 13 juni.

Information

Tid: Torsdagen den 13 juni, 12.00–12.30

Plats: Digitalt. Den inspelade presentationen kan ses här nedan till den 27 juni.