Kulturarv i fokus: Levande kultur och traditioner i Japan

Den 21 mars är det återigen dags för seminarieserien Kulturarv i fokus. Vi möter Helga Janse, som har forskat om immateriellt kulturarv i Japan.

När: 21 mars 2024, kl. 15–16

Var: Digitalt, via Zoom.

Anmälan: Deltagande är kostnadsfritt, men föranmälan behövs.

Anmälan och mer information: https://www.levandekulturarv.se/pa-gang/evenemang/evenemang/2024-01-16-kulturarv-i-fokus---levande-kultur-och-traditioner-i-japan Länk till annan webbplats.

Helga Janse har forskat om immateriellt kulturarv i Japan. Hennes fokus är hur kopplingen ser ut mellan levande kulturarv, traditioner och samhällets syn på vad som är kvinnligt och manligt. I denna föreläsning berättar hon om sin forskning och belyser särskilt kopplingen mellan samhällsstrukturer och genusroller inom immateriellt kulturarv. Hon återger flera exempel från olika traditionella sedvänjor i Japan och lyfter fram röster från utövare hon intervjuat under sina fältstudier.

Om Kulturarv i fokus

Seminarieserien Kulturarv i fokus är tänkt att vara en mötesplats där utövare, kulturarbetare, forskare, föreningsaktiva med flera kan mötas och utbyta erfarenheter. Varje tillfälle gästas av en talare som får ordet i 30 minuter, därefter blir det tillfälle för frågor och diskussion.