Symposium: Perspektiv på revitalisering

Välkommen till ett symposium om revitalisering av de nationella minoritetsspråken! Under två dagar bjuder vi på möjligheten att lyssna på aktuell forskning och få inspiration av framgångsrika revitaliseringsprojekt.

Fakta

Datum: 26–27 oktober 2023 

Plats: Stockholm

Kostnad: Deltagande är avgiftsfritt och inkluderar fika och lunch

Anmälan: Mer information om anmälan, program och lokal kommer inom kort.

Revitalisering av de nationella minoritetsspråken är en central fråga i vår tid. Isof har under 2022 inrättat språkcentra för finska, jiddisch, meänkieli och romska. En del av Isofs uppdrag är att samla och sprida kunskap om revitalisering. Nu vill vi bjuda in till en bred diskussion om revitalisering som fenomen och perspektiv. Under två dagar bjuder vi på möjligheten att lyssna på aktuell forskning och få inspiration av framgångsrika revitaliseringsprojekt. Dag ett ägnas åt forskning och dag två åt revitaliseringsprojekten. Symposiet vänder sig till såväl forskare som aktivister och alla som arbetar med eller är intresserade av minoritetsspråk och språkrevitalisering.