Språkrådsdagen 2023

Den 27 april är det dags för vår årliga konferens Språkrådsdagen.

Konferensen hålls i World Trade Center, nära centralstationen i Stockholm. Årets tema är "finns det rätt och fel i språket?"

Mingel.

Språkrådsdagen 2018.

Preliminärt program

Inledning

Martin Sundin, generaldirektör, Isof

Moderatorer

Linnea Hanell och Laila Höglund, Språkrådet, Isof

Ur programmet

 • Varför säger språkvården alltid att allt är rätt och inget är fel?
  Maria Bylin, Regeringskansliet
 • Var(t) är svenskan på väg? Om grammatikens rätt och fel
  Johan Brandtler, Stockholms universitet
 • Bor du ensam eller själv? Något om betydelseförskjutningar
  Susanne Haugen, Umeå universitet
 • Goda små kakor eller goda småkakor? Konsten att hantera det sammansatta
  Lisa Loenheim, Högskolan i Borås
 • Normering av finskan i Sverige och svenskan i Finland
  Maria Fremer och Tarja Larsson, Språkrådet, Isof
 • Skrivregler för alla – en publikation för alla?
  Ola Karlsson, Språkrådet, Isof
 • Språkvården och talspråket – går det att både främja variation och ge hjälpsamma råd?
  Jenny Öqvist, Språkrådet, Isof

Dessutom medverkar Språkrådets tillträdande chef Lena Lind Palicki.

Prisutdelningar

Ett mer detaljerat program kommer!

Konferensen tolkas till svenskt teckenspråk.

Anmälan

Information och anmälan

Tid: Torsdagen den 27 april 2023, klockan 9 –16.30

Plats: World Trade Center Länk till annan webbplats., Kungsbron 1, Stockholm

Kostnad: 1 990 kronor + moms

Frågor: sprakradet@isof.se

Anmälan

Senaste dag för anmälan är tisdag 11 april 2022. Anmälan är bindande. Om du får förhinder går det bra att överlåta platsen åt någon annan.