Tilltals workshop

I oktober håller Tilltal en workshop på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Anmäl ditt intresse redan nu!

Projektet Tilltal har undersökt hur talteknologiska metoder kan göra historiska inspelningar mer lättillgängliga för allmänhet och forskare. I oktober hålls en slutworkshop. Mer information kommer.

Anmäl dig till Tilltals workshop!