Konferens om musik och minoriteter 2021

Vem ansvarar för att minoriteters kulturella uttryck bevaras för framtiden? Det är en av frågorna som ska lyftas under en konferens som Isof arrangerar i samarbete med Svenskt visarkiv.

Bild som visar ett rött dragspel.

Mellan den 25–30 oktober 2021 arrangerar Isof en internationell konferens i Uppsala på temat musik och minoriteter. Konferensen vänder sig till forskare och studenter inom musik- och dansvetenskap, etnologi och angränsande ämnen.

Ett av tre teman som kommer att behandlas under konferensen är ”Minoritetsmusik som nationellt kulturarv”. Här kan du läsa mer om detta tema.

Minoritetsmusik som nationellt kulturarv

Det är inte ovanligt att majoritetsbefolkningar lyfter upp minoriteters kulturuttryck som nationella symboler. Det finns många exempel på detta och ett aktuellt fall är den samiska jojken som nu föreslagits som ett svenskt bidrag till UNESCOS lista över världsminnen.

Detta kan tolkas som ett tecken på uppskattning – att majoritetskulturen ser värdet i minoriteternas kulturarv. Andra skulle kanske tycka att det är ytterligare ett exempel på händelser där en majoritetskultur drar fördelar av delar av en minoritets kulturella uttryck utan att inkludera minoriteten. Denna grundläggande problematik leder till flera andra relaterade frågor. Hur presenteras och representeras minoriteternas musik i statliga arkiv, museer och publikationer? Vem tar ansvar för att samla in, bevara och presentera minoriteternas musik?

I övrigt tar konferensen upp ekologiska aspekter på studiet av minoritetsmusik, och vilka metoder och perspektiv som fungerar vid studier av musik och minoriteter.

Om konferensen

Konferensen arrangeras av Isof tillsammans med Svenskt visarkiv/Musikverket, Kungliga Gustav Adolfs Akademien och Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet. Konferensen är också en del av ICTM:s (International Council for Traditional Music) världsomspännande verksamhet.

Länkar