Utvärdering Perspektiv på revitalisering

Utvärdering av Isofs symposium ”Perspektiv på revitalisering” den 26–27 november 2023.

1. Vad är ditt allmänna intryck av symposiet ”Perspektiv på revitalisering”?
1. Vad är ditt allmänna intryck av symposiet ”Perspektiv på revitalisering”?2. Har dina förväntningar uppfyllts?
2. Har dina förväntningar uppfyllts?
3. Hur deltog du i symposiet?
3. Hur deltog du i symposiet?4. Hur skulle du vilja att symposiet arrangerades i framtiden?
4. Hur skulle du vilja att symposiet arrangerades i framtiden?5. Hur upplevde du längden på föredragen?
5. Hur upplevde du längden på föredragen?6. Vilka programpunkter tyckte du var särskilt intressanta dag 1? Du kan välja flera alternativ.
6. Vilka programpunkter tyckte du var särskilt intressanta dag 1? Du kan välja flera alternativ.

7. Vilka programpunkter tyckte du var särskilt intressanta dag 2? Du kan välja flera alternativ.
7. Vilka programpunkter tyckte du var särskilt intressanta dag 2? Du kan välja flera alternativ.
8. Fanns det tillräckligt med tid för diskussion?
8. Fanns det tillräckligt med tid för diskussion?

11. Tror du att du kommer att använda dig av nya kunskaper/lärdomar/ kontakter från symposiet i din egen verksamhet/forskning?
11. Tror du att du kommer att använda dig av nya kunskaper/lärdomar/ kontakter från symposiet i din egen verksamhet/forskning?