Seminarier om terminologiarbete på Språkrådet

Vi ordnar seminarier för dig som arbetar med termer och begrepp inom offentlig verksamhet. Seminarierna vänder sig i första hand till våra kontaktpersoner på statliga myndigheter, men även andra som hanterar termer inom offentlig verksamhet är välkomna.

Informationsträff om terminologiarbete på myndighet

Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.
Språklag (2009:600), 12 §

Under denna informationsträff får du veta vad din myndighet kan göra för att uppfylla språklagens paragraf 12. Du får råd om hur du kan komma vidare i arbetet med de termer och begrepp som just din myndighet ansvarar för. Deltagandet är gratis, men antalet deltagare är begränsat.

För tillfället har vi inget datum inbokat för en informationsträff, men det kommer!

Ur innehållet:

  • Så kan paragraf 12 i språklagen tillämpas i praktiken.
  • Så här har andra gjort – goda exempel.
  • Hur Språkrådet kan vara till hjälp.
  • Tid för erfarenhetsutbyte och diskussion.