Symposium: I rörelse: perspektiv på migration

Världen, liksom sätten att förflytta sig i den, förändras med tiden, men samtidigt finns mycket som förenar historiens alla migranter. Med det tvärvetenskapliga symposiet I rörelse vill vi diskutera och problematisera olika språk- och kulturvetenskapliga perspektiv på migration till, från och inom Sverige, och migrationens konsekvenser.

Fakta

Tid: 29 november 2023, klockan 9.00–17.30

Plats: Isofs lokaler på Arkivgatan 9 i Göteborg (Riksarkivet).

Kostnad: Deltagande är avgiftsfritt och inkluderar fika och lunch.

Anmälan: Via formuläret längre ned på denna sida. Antalet platser är begränsat och anmälan är bindande.

Symposiet är ett samarbete mellan Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg vid Institutet för språk och folkminnen, Sverigekontakt och Gustav Adolfs Akademien.

logotyper

Program

9.00: Introduktion och välkommen. Kort presentation av Isofs I rörelse-plattform (Jenny Nilsson, Isof)

9.15–9.50: Bakom den enspråkiga normen. Observationen från språkliga landskap i norr (Coppélie Cocq, Umeå universitet).

9.50–10.35: Mangosar, paparazzi och omvänd ordföljd – om hur språkvården hanterar influenser från andra språk (Lena Lind Palicki, Språkrådet, Isof)

10.40–11.10: Kaffe med tillbehör

11.10–11.55: Gränser i rörelse – migranten som konstitutiv utsida och insida (René León Rosales, Mångkulturellt centrum)

11.55–12.40: Att avkoda skolans regler- undervisning för nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund på gymnasieskolans språkintroduktion (Anna Winlund, Göteborgs universitet)

13.00-14.00: Vegetarisk lunch på Joe Farellis, Kungsportsavenyn

14.15–14.55: Om migration till Sverige (Simon Sorgenfrei, Södertörns högskola)

14.55–15.35: ”Vi lämnade en kolonial situation. Någonstans på Atlanten förvandlades vi till kolonisatörer” (Charlotte Hyltén-Cavallius, Avdelningen för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk)

15.35–16.05: Svenska släktnamn i Nordamerika (Lennart Ryman, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala)

16.05–16.25: Kaffepaus

16.25–17.05: Midsommarfirande. Att göra och förhålla sig till svenskhet (Susanne Nylund Skog, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg, Isof)

17.05-17.35: Hit men inte längre? Svenskan som gräns (Sofia Tingsell, Språkrådet, Isof)

17.35 Avrundning och därefter mingel i Isofs lokaler

Anmälan