Modersmålsdagarna 2023

Den 21–22 februari 2023 anordnade Isof och Skolverket den årliga konferensen Modersmålsdagarna.

Modersmålsdagarna 2023 hölls digitalt via Zoom med ett varierat program av föreläsningar, erfarenhetsbyte och möjlighet till diskussion. Modersmålsdagarna vänder sig till dig som är modersmålslärare i något av de nationella minoritetsspråken. Deltagandet är kostnadsfritt.

Under ett par veckor finns möjlighet att i efterhand ta del av några av presentationerna och annat material här.

Program

Tisdag 21 februari

9.00 – 9.50: Inledning

 • Inledningstal av Martin Sundin – Isofs generaldirektör
 • Hälsningstal från Utbildningsdepartementet, statssekreterare David Lindberg, ansvarsområde: Förskola och skola
 • Skolverket
 • Institutet för språk och folkminnen

9.55 – 10.00: Kort paus

10.00 – 10.50: Webbutbildningar om Modersmålslärarens uppdrag och fjärrundervisning. Skolverket - Anette Bringsén Dahlberg.

10.50 – 11.00: Kort frågestund

11.00 – 11.05: Kort paus

11.05 – 14.20: Vilken lärarutbildning/vilka kurser bedrivs på respektive lärosäte för respektive språk just nu?

 • 11.05 – 11.25: Södertörns högskola, Anders J Persson, PhD, akademisk ledare
 • 11.25 – 11.45: Lunds universitet, Paula Grossman, lärare i jiddisch
 • 11.45 – 12.15: Umeå universitet

12.15 – 13.15: Lunch

 • 13.15 – 13.40: Stockholm universitet
 • 13.40 – 14.00: Språkvisa diskussioner (parallella breakout rooms för respektive språk)
 • 14.00 – 14.20: Dialog med högskolor/frågestund (parallella breakout rooms för respektive språk)

14.20 – 14.30: Kort paus

14.30 – 15.20: När- och fjärrundervisning hand i hand med kamratbedömning. Anna Anu Viik, modersmålslärare finska: Viik berättar om sin väg till lärarlegitimation och delar med sig av sina erfarenheter.

15.20 – 15.30: Kort frågestund

15.30 – 15.50: Verena Schall - Språkrådet Norge, Seniorrådgivare for minoritetsspråk.

15.50 – 16.00: Dagen sammanfattas

Onsdag 22 februari

09.00 – 09.50: Nationella minoritetsspråk i Sverige. Varför? Och hur? Lennart Rohdin.

09.50 – 10.00: Kort frågestund

10.00 – 10.05: Paus

10.05 – 10.45: Utbildningsprogram för lärare i romska. Marija Aleksandrovic, Högskolan i Vršac.

10.45 – 10.55: Kort frågestund

10.55 – 11.00 Paus

11.00 – 12.00 Spel som verktyg i språkundervisningen. Olle Linge, Uppsala universitet.

12.00 – 12.10: Kort frågestund

12.10 – 13.00: Lunch

13.00 – 13.20: Gruppdiskussioner kring olika verktyg i språkundervisning

13.20 – 13.40: Återsamling och sammanfattningar

13.40 – 14.30: Heterogenitet i modersmålsklassrummet. Boglárka Straser, professor i svenska som andraspråk Högskolan i Dalarna.

14.30 – 14.40: Kort frågestund

14.40 – 14.50: Kaffepaus

14.50 – 15.30: Polarbibblo – skapande plattform för barn mellan 6–12. Annette Kohkoinen, Regionbiblioteket i Norrbotten.

15.30 – 15.40: Kort frågestund

15.40 – 15.45: Paus

15.45 – 16.25: Positiva kommunala exempel

 • Undervisning i finska i en obruten kedja från förskoleklass till gymnasium i Håbo. Hannele Holmberg, modersmålslärare i finska och finsk minoritetssamordnare.
 • Finska i förskolan i Stockholm. Mira Lindgren språkstödjare, Stockholm.

16.25 – 16.35: Sammanfattning och avslutning

Logotyper Isof och Skolverket

Information

Tid: 21–22 februari 2023

Plats: Digital konferens via mötesverktyg

Kostnad: Kostnadsfritt

Utbildningsdepartementet

Skolverket

Södertörns högskola

Umeå universitet

Lunds universitet

Stockholms universitet

Anu Viik

Marija Aleksandrovic

Annette Kohkoinen