Romska språkets dag

Fira romska språkets dag tillsammans med Isof. Firandet kommer att ske på plats i Språkrådets lokaler den 7 november. Det går även bra att delta digitalt via webben.

Romska språkets dag firades för första gången den 5 november 2009 i Zagreb i Kroatien, på initiativ av den romska organisationen Kali Sara. Redan året därpå hölls samma datum ett symposium om romska språket där representanter från många länder deltog. Vid detta tillfälle undertecknades en deklaration där man uppmanade alla stater att behandla det romska språket på samma sätt som andra nationella minoritetsspråk. Samtidigt beslutades att 5 november skulle bli romska språkets dag i hela världen där romer bor.

Den 7 november 2015 antog Unescos generalförsamling det kroatiska förslaget och 5 november utropades officiellt till romska språkets dag.

” Har du något intressant att rapportera från din kommun vad som händer med romska språket, något projekt eller liknande - skicka ett mail i förväg så får du några minuter att informera om det under punkten. Korta rapporteringar kring romska språket i olika kommuner”.

Eftersom 5 november infaller på en lördag så kommer vi fira dagen den 7 november istället. Firandet kommer att ske både digitalt och på plats. De som kan är välkomna till Språkrådets lokaler på Alsnögatan 7 i Stockholm.

Följ firandet digitalt via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67040985423 Länk till annan webbplats.

Program

10.00–10.30 Martin Sundin - generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen

10.30–11.15 Ljatif Demir - seminarium om romska språket och dess kodifiering – Universitetet i Zagreb, Kroatien

Korta rapporteringar från Europa om romska språket och dess situation

11.15–11.25 Paus

11.25–11.40 Carlos Munoz Nieto - Kort rapport om romska språket i Spanien

11.40–11.55 Karol Kwiatkowski - Kort rapport om romska språket i Polen

11.55–12.10 Daniel Petrovski - Kort rapport om romska språket i Makedonien

12.10–12.30 Korta rapporteringar kring romska språket i olika kommuner

12.30–12.45 Avslutning av romska språkets dag

12.45–13.30 Mingel

Anmäl dig här

Vi vill så gärna att du anmäler dig oavsett om du ska vara med digitalt eller på plats.