Symposium om träd

Den 25–26 augusti arrangerar vi ett tvärvetenskapligt symposium där olika kulturhistoriska och samtida perspektiv på träd presenteras och diskuteras.

Information och anmälan

Tid: 25–26 augusti (lunch till lunch).

Plats: Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19 i Uppsala.

Kostnad: Avgiftsfritt.

Anmälan: Via formuläret nedan.

På symposiet deltar forskare från bland annat agrarhistoria, namnforskning, religionshistoria, dialektologi, folkloristik och biologi. Fika ingår båda dagarna. Efter föredragen den första dagen kommer det att ordnas ett mingel, följt av en trädvandring i Botaniska trädgården.

Obs! Trädvandringen är nu fullbokad.

Program

25 augusti

12.30–12.45 Inledning: Isof:s generaldirektör Martin Sundin

12.45–13.15 Tomas Ljung: Träden som biologiska kulturarv

13.15–13.45 David Thurfjell: Känslan av besjälade träd – animism bland sekulariserade svenskar

Fika

14.15–14.45 Kristina Neumüller: Om trädnamn och trädhistorier, och relationen dem emellan

14.45–15.15 Jakob Starlander: Tjära och timmer – skogsallmänningarnas organisation i 1600-talets norra Finland

15.15–15.45 Björn Gunnarsson: Den stora smällen på Santorini. Träd berättar om vulkanutbrott 1600 f. kr.

Bensträckare

16.00–16.30 Katharina Henriksson: Att vårda och skydda kulturhistoriskt värdefulla träd

16.30–17.00 Kristin Sundberg: Filmvisning och presentation om slöjdande i trä

Mingel med föredrag: Åsa Holmgren: Träden och maten – om vilda träds bidrag till kosthållet

18.30 Trädvandring i Botaniska trädgården, ledd av akademiträdgårdsmästare Tomas Zicha

26 augusti

9.00–9.30 Ingvar Svanberg: "Trädet där hin onde flådde geten"

9.30–10.00 Ola Svensson: Hagtornens kulturhistoria och torn i ortnamn

Fika

10.30–11.00 Katharina Leibring och Leila Mattfolk: Granlund, Björk och Eklind – om träd i efternamn i Svenskfinland och Sverige

11.00–11.30 Annika Karlholm: När götar talar om träd

Bensträckare

11.45–12.15 Tommy Kuusela: Folktro om träd

12.15–12.30 Avslutning

Anmälan