Seminarium: Från ord till handling

Den 1 december arrangerar Nordiska teckenspråksnätverket ett digitalt seminarium om barn och ungas tillgång till svenskt teckenspråk.

Det digitala seminariet Från ord till handling handlar om barn och ungas tillgång till teckenspråk i Norden. Vilka möjligheter har barn och unga i Norden att lära sig, utveckla och använda de nationella teckenspråken? Trots att nordiska länder har lagar som skyddar de nordiska teckenspråken har inte alla barn och unga tillgång till teckenspråket. Vad beror detta på? Är lagstiftningen alltför fokuserad på barnens individuella rättigheter och bortser från att språk används i kollektiva sammanhang? Var finns språkmiljöerna där teckenspråken kan utvecklas? Hur går vi från ord till handling?

På seminariet kommer professor Hilde Haualand vid OsloMet Storbyuniversitetet berätta vad forskningen säger om barn och ungas tillgång till teckenspråk i Norden. Därefter kommer en panel bestående av representanter för forskning, språkvetenskap, myndigheter, undervisning och föräldrar att diskutera ämnet barn och ungas tillgång till teckenspråk. Moderator är Paal Richard Peterson vid Døves Media i Norge. Seminariet tolkas till fem olika teckenspråk och talad engelska.

Arrangör är Nordiska teckenspråksnätverket som Språkrådet deltar i.

Fakta

Tid: 1 december kl. 14.00–15.30

Plats: Via Zoom. En länk till seminariet skickas till de som anmält sig.

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan och program: Finlands Dövas Förbunds webbplats. Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag: 26 november 2021