Rösträtt i fokus på Arkivens dag

Den 13 november deltar Isof på Arkivens dag med föreläsningen Märta Tamm-Götlind – en stark röst för kvinnokampen och folkbildningen.

Den andra lördagen i november firas Arkivens dag runt om i Sverige. I år är temat Röster i arkiven, och i Uppsala deltar nio arkiv i länet i ett gemensamt arrangemang. Liksom förra året är evenemanget digitalt och hittas på Youtubekanalen Arkivens dag i Uppsala län.

Mer information och gemensamt program för Arkivens dag i Uppsala län hittar du här. Länk till annan webbplats.

En stark röst från Isofs arkiv

Isof deltar på Arkivens dag med en föreläsning om Märta Tamm-Götlind som var en stark röst för kvinnokampen och folkbildningen. Forskningsarkivarie Åsa Holmgren berättar om Märta Tamm-Götlinds liv och gärning utifrån ett stort material i Isofs arkiv.

Föreläsningen sänds live via mötesverktyget Zoom den 13 november kl. 10–11 och efter föredraget följer ett samtal mellan Åsa och dialektpedagog Lovisa Alvtörn kring Märta och hennes liv. Där är du som åhörare välkommen att kommentera och ställa frågor.

Själva föreläsningen går att ta del av i efterhand på Youtubekanalen för Arkivens dag i Uppsala län.

En grupp studenter i studentmössor och vita klänningar, samt ett standar.

Stark röst från Isofs arkiv på Arkivens dag. Som student deltog Märta Tamm-Götlind (1888–1982) i den internationella rösträttskongressen i Stockholm år 1911 och det blev starten för ett livslångt engagemang i kvinnorörelsen. På bilden syns hon längst till vänster tillsammans med övriga studentmarskalkar i Stockholm. Foto: Okänd fotograf. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

Fakta: Föreläsningen om Märta Tamm-Götlind

Tid: 13 november kl. 10–11

Plats: Digitalt via Zoom på länken: https://uu-se.zoom.us/j/63235465286 Länk till annan webbplats.

Anmälan: Ingen föranmälan behövs

Kostnad: Kostnadsfritt

Övrigt: Föreläsningen kan ses i en inspelad version på Youtubekanalen för Arkivens dag i Uppsala län Länk till annan webbplats..

Fakta: Arkivens dag i Uppsala län

Tid: 13 november

Plats: På Youtubekanalen för Arkivens dag i Uppsala län Länk till annan webbplats..

Anmälan: Ingen föranmälan behövs

Kostnad: Kostnadsfritt

Program: Arkivens dag i Uppsala 2021 Länk till annan webbplats.

Deltagande arkiv: Folkrörelsearkivet, Institutet för språk och folkminnen (Isof), Medicinhistoriska muséet, Regionarkivet, Riksarkivet Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala stadsarkiv, Uppsala universitet/Carolina Rediviva samt Enabygdsarkivet i Grillby.