Modersmålsdagarna 2022

Den 21 –22 februari 2022 anordnar Isof och Skolverket en digital konferens för modersmålslärare i jiddisch, meänkieli och romska.

Modersmålsdagarna 2022 sker digitalt via Zoom. Vi kommer att presentera ett varierat program med föreläsningar och möjlighet till diskussion. Modersmålsdagarna vänder sig till dig som är modersmålslärare i jiddisch, meänkieli och romska.

Anmälan sker via formuläret nedan senast den 16 februari.

Anmälan modersmålsdagarna 2022

Anmäl dig via formuläret nedan eller via e-post till baki.hasan@isof.se.

Kontaktuppgifter


Kontaktuppgifter

Program 21 –22 februari

21 februari

09.00–09.15 Välkommen
Lina Axelsson Kihlblom, skolminister

09.15–09.30
Språkcentrum i jiddisch, romska och meänkieli
Martin Sundin, generaldirektör Isof.

Senaste nytt från Skolverket
Helena Lundgren, undervisningsråd Skolverket

09:30–10.00 Skolverket presenterar de reviderade kursplanerna i modersmål som nationellt minoritetsspråk
Nermina Wikström, avdelningen för läroplaner, Skolverket

10.00–10.20 Diskussion
Gruppvis reflektion och frågor kopplat till kursplanerna.

10:20–10.30 Paus

10.30–11.40. Digitala verktyg och språkinlärning
Patricia Diaz, doktorand inom lärarutbildning och digitalisering vid Kungliga Tekniska Högskolan

11:40–12:40 Lunch

12.40–13.10 Program på romani chib, meänkieli och jiddisch. Hur man hittar alla program på URplay och hur det går till när de skapar program på nationella minoritetsspråk
Lisa Wiman, projektledare UR

13.10–13. 50 Diskussion
Språkvisa diskussioner kopplat till tidigare föreläsningar.

13.50–14.00 Paus

14.00–14.50 Lärande exempel från Luleå och Malmö gällande organisering och genomförande av modersmålsundervisning
Anne-Mari Angeria, samordnare nationella minoritetsspråk i Luleå kommun
Roza Risteska, förstelärare Malmöstad

14.50–15.00 Avslutning

22 februari

09.00 Välkommen

09.10–9.50 Språkspärr
Sylvia Sparrock, Samisk språkcentrum i Sverige

9.50–10.00 Paus

10.00–10.40 Resursbibliotek i romska, jiddisch och meänkieli
Bagir Kwiek, tidigare läsambassadör och resursbibliotek i romska
Tomas Woodski, resursbibliotek i jiddisch

10.40–10.50 Paus

10.50–11.10 Fortsättning Resursbibliotek i meänkieli
Frida Rönnbäck, bibliotekarie

11.10–12.00 Gruppdiskussioner

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Vad händer med romska, meänkieli och jiddisch på Södertörns högskola, Umeå universitet och Lunds universitet?
Kirill Kozhanov, postdoktoral researcher, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörns högskola
Anders Emanuelsson, universitetsadjunkt, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
Jan Schwartz, universitetslektor jiddisch, Lunds universitet

13.45–13.50 Kort paus

13.50–14.35 Vägar till behörighet – Utländska lärares vidareutbildning (ULV), vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Lotta Lindgren, Kansliet för utbildningsvetenskap, Linköpings universitet
Anna-Karin Lidström Persson, Lärarhögskolans kansli, Umeå universitet

14.35–14.55 Frågestund

14.55–15.00 Avslutning
Isofs generaldirektör Martin Sundin avslutar modersmålsdagarna 2022

Logotyper Isof och Skolverket

Information

Tid: 21 –22 februari 2022

Plats: Digital konferens via mötesverktyg

Kostnad: Kostnadsfritt