Heldagssymposium: Platser i rörelse

Onsdagen den 18 maj 2022 anordnar Isof i Göteborg ett heldagssymposium med temat Platser i rörelse – så arbetar jag med plats. Välkommen med din anmälan!

Forskare från olika discipliner berättar hur just de arbetar med plats, och som vanligt finns det mycket tid för gemensamma diskussioner. Vår förhoppning är att vi kommer att kunna ses på plats, men det kommer också att gå att delta i symposiet digitalt.

Preliminärt program

9.00 Introduktion och välkommen

9.05–9.45 Pia Quist, Köpenhamns universitet: Sprog, sted og identitet i det 21ende århundrede.

9.45–10.25 Lars Kaijser, Stockholms universitet: Övergångsställen. Populärkulturella platser och berättande.

10.25–10.45 Kaffe med tillbehör

10.45–11.25 Coppélie Cocq, Helsingfors universitet: Digitala platsers materialitet.

11.25–12.05 Josefin Devine, Institutet för språk och folkminnen: Ortnamn som platsmarkörer. Exempel från Storsjöbygden.

12.05–12.40 Susanne Nylund Skog, Institutet för språk och folkminnen: Verklighetens fiktiva platser i en svenskamerikans berättelser.

12.40–12.55 Stina Ericsson sammanfattar förmiddagen

13.00–13.55 Lunch

14.00–14.40 Erik Magnusson Petzell, Institutet för språk och folkminnen: Att klättra i träd utan att hamna högre - om skillnaden mellan plats och position i grammatiken.

14.40–15.20 Maria Löfdahl, Institutet för språk och folkminnen och Johan Järlehed, Göteborgs universitet: Språk, plats och rörelse. Några observationer från intervjuer och enkätmaterial i Göteborgs språkliga landskap.

15.20–15.40 Kaffepaus

15.40–16.20 Tove Rosendal, Göteborgs universitet och Helle Lykke Nielsen, Syddansk universitet: Språks närvaro i stadsrummet - Online/offline i Göteborgs språkliga landskap.

16.20–17.00 Tommaso Milani, Göteborgs universitet: Om murar, vägspärrar och rörlighetens politik.

17.00–17.20 Stina Ericsson sammanfattar eftermiddagen, hela dagen och öppnar för diskussion

17.20 Avrundning och gemensam promenad till närliggande krog för fortsatta diskussioner för dem som vill.

Information och anmälan

Tid: Onsdagen den 18 maj 2022, klockan 9 –17.30

Plats: Arkivgatan 9A, 411 34 Göteborg Länk till annan webbplats.

Kostnad: Deltagande i symposiet kostar 400 kronor + moms (lunch och fika ingår).