Tilltals workshop om talteknologi och kulturarvsmaterial

Den 20 oktober håller Tilltal en workshop på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Välkommen med din anmälan!

Projektet Tilltal har undersökt hur talteknologiska metoder kan göra historiska inspelningar mer lättillgängliga för allmänhet och forskare. I juni presenterades projektrapporten Att tillgängliggöra kulturarvsmaterial för forskning i tal Pdf, 2.2 MB. och den 20 oktober hålls projektets slutworkshop.

Om Tilltal

Projektet startade under 2017 och är ett samarbete mellan Isof, Kungliga Tekniska högskolan och Riksarkivet. Läs mer på sidan Projektet Tilltal.

Preliminärt program

13.00 Inledning med presentation

13.20 Om projektet Tilltal ­­– Tillgängligt kulturarv för forskning i tal
Johanna Berg, Rickard Domeij, Susanne Nylund Skog och Jenny Öqvist

14.00 Gränssnitt för att utforska arkivinspelningar från text till tal
Trausti Dagsson, Gunnar Eriksson och Jenny Öqvist

14.30 Samtalsforskning och verktyget Edyson för browsning av tal
Jens Edlund och Per Fallgren

15.00 Kaffe

15.15 Transkribering av dialekter på landsmålsalfabetet med Transkribus
Erik Petzell

15.45 Att tillgängliggöra talinspelningar ­­– upphovsrätt, PUL, arkivlag och forskningsetik
Johanna Berg

16.15 Synpunkter och diskussion
Inbjudna gäster

17.15 Mingel

logotyper för samarbetsinstitutioner

Information

Tid: Onsdagen den 20 oktober 2021, klockan 13–17.15

Plats: KTH, Avdelningen för Tal, Musik och Hörsel (TMH), Lindstedtsvägen 24, 5 tr Länk till annan webbplats.

Kostnad: Deltagande i workshoppen är kostnadsfritt.

Anmälan: Anmälan görs via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är torsdagen den 14 oktober.

Anmälan