Internationellt symposium om musik och minoriteter

Vem ansvarar för att minoriteters kulturella uttryck bevaras för framtiden? Det är en av frågorna som lyfts under ett internationellt symposium den 25–29 oktober. Föredragen sänds live här på isof.se/mmlive!

Livesändning / Live broadcast

Obs! Om livesändningen stannar upp och bild eller ljud fryser kan du behöva uppdatera webbsidan så kommer det snart igång igen. Detta kan behöva upprepas.

Livesändningen på den här sidan pågår den 25–26 och 28–29 oktober. Sändningen pausas för lunch, fika och andra administrativa punkter i symposieprogrammet. Föredragen hålls på engelska och textas inte. Länk till livesändningen: www.isof.se/mmlive Länk till annan webbplats. (sprid gärna länken till intresserade).

Här nedan ser du program för livesändningarna.

Liveföredrag måndag 25 oktober

Livesändningen från måndagens föredrag är tillgänglig här på webbplatsen till och med måndag den 8 november 2021. / The live broadcast from the Monday presentations is available here on the website until Monday November 8 2021.

10:30 Opening ceremony

Sverker Hyltén-Cavallius, Chair of the Local Arrangements Committee

Svanibor Pettan, Study group chair and Chair of the Program Committee

Emma Rung, State Secretary at the Swedish Ministry of Culture

Martin Sundin, General director Institute for Language and Folklore

Dan Lundberg General director Swedish Performing Arts Agency

Charlotte Hyltén-Cavallius, Hosting manager

11:00–12:00 Music of minorities as national cultural heritage

Chair: Svanibor Pettan

Krister Malm: From outcast to national instrument – the elevation of the steel pan

Gretel Schwörer: The bronze drum of the Zhuang people as national cultural heritage of China

13:30–15:30 New research

Chair: Sverker Hyltén-Cavallius

Jakub Kopaniecki: Music of rebellion during the 10th Wrocław Equality March

Johannes Brusila: The digitalization of musical pathways among the Swedish-speaking Finns: Amateur music-making, technology, practices and norms

Nico Mangifesta: Is it possible to perform gamelan music wearing a hijab during odalan or Christian ceremonies in contemporary Bali?

Bożena Muszkalska: Music as an expression of virtual Jewishness in contemporary Poland

16:00–16:55 Theoretical and methodological considerations

Ursula Hemetek, Marko Kölbl: On definitions and guiding principles in ethnomusicological minority research (inspired by Adelaida Reyes)

17:05–18:00 Memorial session for Adelaida Reyes (1930-2021)

Svanibor Pettan

Liveföredrag tisdag 26 oktober

Livesändningen från tisdagens föredrag är tillgänglig här på webbplatsen till och med tisdag den 9 november 2021. / The live broadcast from the Tuesday presentations is available here on the website until Tuesday November 9 2021.

08:30–10:00 Music of minorities as national cultural heritage

Chair: Dan Lundberg

Valeriya Nedlina: Traditional Music of Kazakhs: National, Local or Tribal?

Zuzana Jurková: “Through music we were kept alive.” Social dynamics in minority – majority rememberings

Ieva Tihovska: Minorities in the frame of the state: Organization and categorization of musical performances

10:30–12:30 Panel: Music of minorities as national cultural heritage

Politics of representations: Minority music, affect and resistance

Organizers and chairs: Alenka Bartulović and Alma Bejtullahu

Fulvia Caruso: Past and present minorities in Italian policies. An overview and some thorough examination of musical displays

Yuiko Asaba: A ‘minority’ dance-music?: The institutionalisation of tango in post-war Japan

Thea Tiramani: “What is our music?”: colonialism, nationalism and generational conflicts in contemporary Sikh kirtan in the diaspora

Alma Bejtullahu: “We need a presentable Albanian music in diaspora”: Rethinking/rebuffing transnational music

Alenka Bartulović: Musical tensions: Affective renegotiation of sevdalinka in post-Yugoslav Slovenia

14:00–16:00 New research / Theoretical and methodological considerations

Chair: Oscar Pripp

Essica Marks: Cultural identity and Byzantine chant in a small choir of a Greek orthodox church

Xinjie Chen: Returning to the cultural roots: Multimodal presentations of Sápmi in Sámi music CD productions in the 2000s

16:30–17:00 Joik as a Unesco Memory of the World

Dan Lundberg

Liveföredrag torsdag 28 oktober

08:30–09:30 New research

Chair: Mischa van Kan

Hande Sağlam: Continuity of cultural memory: Transmission traditions of Alevi and Sunni Âşıks in Sivas

Jonas Ålander & Ulrik Volgsten: Music and migrants in Swedish news reporting

10:00–11:30 New research

Chair: Owe Ronström

Saida Yelemanova: Traditional music of the Tatar minority in Kazakhstan

Jasmina Talam: Music and identity construction: The example of Bosnians in Sweden

Fatima Nurlybayeva: Audio Recordings of National Minorities of the Russian Empire in European Archives

11:30–12:00 Ecological issues and research on music and minorities

Chair: Ioannis Christidis

Dorit M. Klebe: Models and spaces for survival of music cultures of refugee communities in Germany from 2015

16:30–17:30 New research / Theoretical and methodological considerations

Chair: Oscar Pripp

Francesca Cassio: Challenging Colonial Universalism: Towards a Decolonization and De-nationalization of the Sikh Musical Heritage

Kai Viljami Åberg: The Finnish Romani music – A Product or process?

Liveföredrag fredag 29 oktober

08:30–09:30 New research/Ecological issues

Chair: Hilde Binford

Catherine Ingram: A Home That Unites Us All? Global Music Media and South Sudanese Australians

Burcu Yaşin: Sarigol Romanies: An Acoustic Community under the Threat of Gentrification

10:15–12:00 Presentation of the Collections at Institute for Language and Folklore

Annika Nordström, Josefin Devine, Anna Westerberg

13:30–15:00 Music of minorities as national cultural heritage

Chair: Charlotte Hyltén-Cavallius

Ioannis Christidis: Musical performances of forced migrants from Syria as a participatory experience for performing citizenship on the thresholds of Europe

Hilde Binford: Indigenous Voices at the UN Climate Change Conferences

15:30–16:00 Symposium counterpoint and concluding remarks

Svanibor Pettan, Mayco Santaella and Hande Sağlam

Arrangörer

Loggor för samverkande arrangörer för konferensen Music and Minorities: Isof, ICTM, Musikverket, Uppsala universitet, Kungliga Gustav Adolfs akademien

Music and Minorities 2021 vänder sig till forskare och studenter inom musik- och dansvetenskap, etnologi och angränsande ämnen. Symposiet arrangeras av Isof tillsammans med Svenskt visarkiv/Musikverket, Kungliga Gustav Adolfs Akademien och Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet. Symposiet är också en del av ICTM:s (International Council for Traditional Music) världsomspännande verksamhet.

Länkar

Mer om Music and Minorities

Symposiet Music and Minorities 2021 vänder sig till forskare och studenter inom musik- och dansvetenskap, etnologi och angränsande ämnen. Symposiet är en del av ICTM:s (International Council for Traditional Music) världsomspännande verksamhet.

Symposiet är ett hybridevenemang där vissa anmälda deltagare deltar på plats och vissa deltar via en digital plattform. Föredragen livesänds på den här webbsidan så att alla som är intresserade kan ta del av programinnehållet. På Musikverkets webbplats kan du läsa mer om hela evenemanget och se hela programmet.

Minoritetsmusik som nationellt kulturarv

Ett av tre teman som kommer att behandlas under symposiet är ”Minoritetsmusik som nationellt kulturarv”. Här kan du läsa mer om detta tema.

Det är inte ovanligt att majoritetsbefolkningar lyfter upp minoriteters kulturuttryck som nationella symboler. Det finns många exempel på detta och ett aktuellt fall är den samiska jojken som nu föreslagits som ett svenskt bidrag till UNESCOS lista över världsminnen.

Detta kan tolkas som ett tecken på uppskattning – att majoritetskulturen ser värdet i minoriteternas kulturarv. Andra skulle kanske tycka att det är ytterligare ett exempel på händelser där en majoritetskultur drar fördelar av delar av en minoritets kulturella uttryck utan att inkludera minoriteten. Denna grundläggande problematik leder till flera andra relaterade frågor. Hur presenteras och representeras minoriteternas musik i statliga arkiv, museer och publikationer? Vem tar ansvar för att samla in, bevara och presentera minoriteternas musik?

I övrigt tar symposiet upp ekologiska aspekter på studiet av minoritetsmusik, och vilka metoder och perspektiv som fungerar vid studier av musik och minoriteter.