• Huvudmeny

18 februari 2014

Avhandlingen

I sin avhandling undersöker Gustaf Skar vad som händer i svenskundervisning i relation till det som bedöms.

Inte mycket är känt om hur gymnasielevers skrivande inom svenskämnet ser ut, eller vad lärarna bedömer. Det menar Gustaf Skar, som har undersökt insamlade data från olika skrivmoment i tre olika gymnasieskolor. Gustaf Skar har identifierat flera fallgropar i lärarnas bedömningar av elevernas skrivande: ”Det kan exempelvis vara att bedömningsmatriserna inte är i linje med de uppgifter som ska bedömas”, säger han till Lärarnas Nyheter.

Gustaf Skar, som själv undervisar, har några råd till lärare som vill förbättra sin undervisning: ”För det första tycker jag att man ska börja alla undervisningsmoment med frågan: Vad ska bedömas? När man vet det, vet man vad man ska undervisa om – vilket är nästa steg.” Det är också viktigt att verkligen låta eleverna träna på det som ska bedömas.

Avhandlingen heter ”Skrivbedömning och validitet. Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet”. Gustaf Skar disputerade vid Stockholms universitet.

Läs hela artikelnlänk till annan webbplats i Lärarnas Nyheter.


Uppdaterad 20 april 2014