• Huvudmeny

5 februari 2014

Avhandlingen

Val av pronomen avslöjar människors inställningar till sig själva och andra, visar en färsk avhandling från Stockholms universitet.

I sin avhandling har Marie Gustafsson Sendén undersökt om personliga pronomen används på ett sätt som framhäver den egna personen, den egna gruppen eller förstärker könsstereotyper. Resultaten visar att orden jag och vi konsekvent sätts i mer positiva språkliga sammanhang jämfört med orden hon, han och dem. Det gäller både ytspråkligt objektiva nyhetstexter och experiment där deltagarna får skapa egna meningar.

Analysen av nyhetstexter visar dessutom att användningen av hon och han speglar könsstereotyper. Marie Gustafsson Sendén har gjort matematiska dataanalyser av 400 000 texter från nyhetsbyrån Reuters. I materialet förekommer ordet han nio gånger så ofta som ordet hon, och han förekommer dessutom i mer positiva och varierade sammanhang..

”Med tanke på att Reuters ska vara neutrala i sin nyhetsförmedling är det slående att skillnaderna var så stora mellan hur hon och han används, och jag är övertygad om att det påverkar hur vi ser på världen”, säger Marie Gustafsson Sendén.

Avhandlingens titel är Personal Pronouns in Evaluative Communication och författaren är verksam som forskare vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.

Läs hela artikelnlänk till annan webbplats på forskning.se eller ladda ner avhandlingenlänk till annan webbplats som pdf.


Uppdaterad 20 april 2014