• Huvudmeny

Suomi

Toimialamme

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on viranomainen, jonka toimialaan kuuluvat kielenhuolto, murteet, nimet ja kansanperinne. Tutkimme, annamme neuvoja ja julkaisemme kirjoja ja lehtiä toimialoillamme. Arkistot ovat avoinna niin suurelle yleisölle, opiskelijoille kuin tutkijoillekin.

Murteet

Tutkimuslaitoksella on laajat murrekokoelmat ja -äänitykset. Tehtävämme on työstää, säilyttää ja laajentaa murrekokoelmiamme ja tutkia ja tiedottaa ruotsin murteista. Kokoelmat koostuvat äänityksistä ja kirjallisesta materiaalista ja ovat kaikkien käytettävissä. Verkkosivultamme voi lukea lisää murretyöstä ja kuunnella murre-esimerkkejä. 

Kansanperinne

Tutkimuslaitoksen kansanperinnekokoelmat ovat Ruotsin suurimmat. Arkistot ovat tulosta yli sata vuotta jatkuneesta kansankulttuurin dokumentointityöstä: kertomuksia ihmisten arjesta ja juhlasta 1800-luvun kalastus- ja talonpoikais-yhteiskunnasta oman aikamme monimuotoiseen yhteiskuntaan.

Nimet

Tutkimuslaitoksella on suuret kokoelmat, joissa on tietoja Ruotsissa käytetyistä nimistä kaukaisimmista ajoista lähtien aina tähän päivään asti. Kokoelmissa on tietoja nimien merkityksestä, kirjoitusasusta ja ääntämisestä. Meillä on tietokantoja, rekistereitä ja sanakirjoja henkilönnimistä ja paikannimistä.  Tutkimuslaitoksen tehtäviin viranomaisena kuuluu muun muassa nimiehdotusten tarkastaminen yleisiä karttoja varten. Annamme myös neuvoja henkilönnimistä muille viranomaisille. 

Kielenhuolto

Kielineuvosto on tutkimuslaitoksen kielenhuolto-osasto. Kielineuvosto vastaa kielenhuollosta ja kielipolitiikasta Ruotsissa ja on Ruotsin virallinen kielenhuoltoelin. Tehtäväalaamme kuuluvat erityisesti ruotsi, ruotsalainen viittomakieli ja kansalliset vähemmistökielet, mutta tehtäviimme kuuluu myös kaikkien Ruotsissa käytettävien kielten seuranta. Kielineuvosto seuraa kielilain noudattamista ja tukee viranomaisten virkakielityötä.

Uppdaterad 18 helmikuuta 2020