• Huvudmeny

Frågor om samiskt kulturarv

Sametinget och Institutet för språk och folkminnen (Isof) har fått ett gemensamt regeringsuppdrag att se över behovet av insatser för samiskt arkivmaterial. För att förankra arbetet ska detta ske i samråd med samiska organisationer.

I uppdraget ska vi se över behovet av insatser för att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och de samiska språken. Vi ska också undersöka om det behövs ett förtydligande av det statliga ansvaret för samiskt kulturarv.

Den 4 oktober genomförde vi ett samrådsmöte på Ájtte i Jokkmokk, där ett tiotal samiska organisationer och institutioner var representerade. Det var flera organisationer som inte hade möjlighet att delta vid detta samrådsmöte och därför återkommer vi till er med de två frågor som vi tog upp till diskussion. Det skulle vara av stort värde för vår utredning om vi även kunde få ta del av era synpunkter skriftligt. Vi har också valt dessa två frågor för att underlätta att skriva utförliga svar:

  • Vilka insatser ser ni behövs för att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta samiska arkivmaterial?
  • Vem ska ansvara för samiskt kulturarv? Behövs det ett förtydligande av det statliga ansvaret för samiskt kulturarv?

Skriv gärna utförliga svar med förslag och motivering till de synpunkter ni lämnar.

Mejla svaren senast den 31 januari 2019 till Susanne Idivuoma, Sametinget, på e-postadress susanne.idivuoma@sametinget.se

För frågor kontakta gärna ovanstående eller Ann Kristin Carlström, Isof

Uppdaterad 18 mars 2021