• Huvudmeny

Myndighetsdokument

Regeringen beslutar om förutsättningarna för Isofs verksamhet. Det sker dels i årliga så kallade regleringsbrev, dels genom förordningar.

Förordning

Förordningar är bindande regler som beslutas av regeringen, till exempel bestämmelser om de statliga myndigheternas arbete. I förordningen finns olika generella administrativa bestämmelser för hur Isof ska utföra sitt arbete.

Regleringsbrev

Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheter och deras finansiella förutsättningar, bland annat hur stora anslag en myndighet får använda.

Det är i Regeringskansliet som det praktiska arbetet med att ta fram regleringsbrev och förordningar sker. I regleringsbrevet står det bland annat vilka mål en myndighet ska uppnå med sin verksamhet, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter.

Årsredovisningar

Varje år redovisar Isof verksamheten i en årsredovisning. I enlighet med instruktionen redovisar myndigheten klarspråksverksamhet i en separat rapport.

Budgetunderlag

Varje år lämnar myndigheten ett budgetunderlag som beskriver vilka resurser som behövs och vilka områden som föreslås prioriteras.

Uppdaterad 02 mars 2021

Årsredovisningar

Läs mer

Årsrapport Klarspråk

Budgetunderlag

Budgetunderlag 2022-2024PDF (pdf, 672.3 kB)

Budgetunderlag 2021–2023PDF (pdf, 348.5 kB)

Budgetunderlag 2020–2022PDF (pdf, 264.3 kB)

Budgetunderlag 2019–2021PDF (pdf, 359.7 kB)

Budgetunderlag 2018–2020PDF (pdf, 671.6 kB)

Budgetunderlag 2017–2019PDF (pdf, 161.8 kB)

Budgetunderlag 2016–2018PDF (pdf, 61.4 kB)

Budgetunderlag 2015–2017PDF (pdf, 42.8 kB)

Budgetunderlag 2014–2016PDF (pdf, 110.3 kB)

Policydokument

Avgiftsmodellen 2019–2021PDF (pdf, 303.1 kB)

MedarbetarpolicyPDF (pdf, 104.4 kB)