• Huvudmeny

Meänkieli

Tervetuloa Kielen ja kansanperintheen instityythiin!

Halvaaks tietää nimitten käytöstä ja uusista sanoista? Oleks kiinostunnu murtheista ja kansanmuistoista? Tartteks apua kielikysymykissä, oonkos sulla kysyttävvää kieliasioista eli halvaaks tietää enämpi Ruottin minuriteettikielistä?

Viranomhaisen sisälä met tehemä työtä murtheitten, kielilpulitiikan, kielenhuolon, nimi ja kansanmuistoitten kans ja tutkima niitä. Met piämä luenoita, vastaama kysymykshiin ja annama neuvoja ja tehemä erilaisia julkasuja meän ohjelmista. Viranomhaisen kokoelmat oon dokumenttasuuni suurista osista Ruottin aineettomasta kulttuuriperintheestä. Kokoelmat oon saatavissa ylheisölle, oppilhaile ja tutkioile.

Kielen ja kansanperintheen instityytti oon Uppsalassa, Stockholmissa ja Göteborgissa.

Murtheet

Instityytilä oon suuria kokoelmia muisthiinpanoja ja nauhotuksia murtheila . Kaks murresanakirjaa, yks oppikirja ruottin murtheista ja yks etelä- ja länsiruottalainen murre-taattapaasi oon teon alla. Tässä meän internettipaikassa saatat muumuassa kuunella eri murtheita. 

Kansanmuistot

Instityytilä oon Ruottin suurin kansanmuistokokoelma. Meän arkiivissä oon yli saan vuen työ tulos tokymenttasuunista kansalisista kulttuurista, kertomuuksia ihmisitten elämästä ja oloista arkipäivässä ja juhlassa 1800-luvun kalastus- ja maapruukiyhtheiskunnasta tämän päiväsheen moninaisuusyhtheiskunthaan. 

Nimi

Instityytilä oon Ruottin nimikokoelma vanhiimasta aijasta nykypäihvään, niitten tarkotuksista, staavauksista ja äänityksistä. Julkasemma muumuassa tikithaalisen rekisterin ja tietosanakirjan nimistä ja paikannimistä. Viranomhaisenna meän työhön kuuluu ette antaa mielipitheitä nimihuoltokysymyksissäki. 

Kielihuolto

Kieliraati vastaa kielenhuolosta Ruottissa. Tehemä erityisesti työtä ruottin, minuriteettikielitten ja viittomakielen kansa. Kieliraati analyseeraa kielitilanetta yhtheiskunnassa, seuraa kielilakia ja toimii sen puolesta ette viranomhaiset tekevät työtä selvän kielen puolesta.

Uppdaterad 02 heinäkuuta 2019

Ota yhtheyttä meihiin


Väkseli
: 0200-28 33 33

E-posti: registrator@
sprakochfolkminnen.se