• Huvudmeny

4. Flerspråkighet – en tillgång på jobbet

Hur kan du som svensktalande bäst stötta en kollega som håller på att lära sig svenska? Avsnitt fyra av Svenskan i samhället bjuder på ett samtal kring flerspråkighet med konkreta tips på hur du kan underlätta kommunikationen på en arbetsplats där det talas många språk.

I avsnitt 4 samtalar språkvårdare Sofia Tingsell med lektor Lotta Olvegård, som båda är medförfattare till vägledningen Flerspråkighet i arbetePDF (pdf, 3 MB). Med avstamp i vägledningen pratar de om synen på flerspråkighet och om vad chefer och kollegor kan göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för de kollegor som har ett annat förstaspråk än svenska.

Vill du veta mer finns vägledningen i sin helhet här på webben. I den kan du läsa om hur språkinlärning går till och få fler praktiska tips och råd om hur hur du kan planera möten, sköta rekrytering och hantera det dagliga arbetet på en arbetsplats där det talas många språk. Du får även möta flerspråkiga personer samt deras svenskspråkiga kollegor och chefer som delar med sig av sina erfarenheter av flerspråkighet i arbetslivet. Vägledningen innehåller också goda exempel på hur verksamheter kan använda flerspråkighet som en fördel.

Lyssna på avsnittet

Du kan lyssna på Svenskan i samhället på flera olika sätt. Podden finns på flera olika poddplattformar och i olika poddappar. Sök på Svenskan i samhället på valfri plattform eller app för att hitta avsnittet. Du kan även lyssna direkt på den här sidan med spelaren nedan.

En transkriberad version av avsnittet kommer inom kort.

Uppdaterad 29 april 2021

Medverkande i avsnittet


Sofia Tingsell, språkvårdare i svenska vid Isofs avdelning Språkrådet

Lotta Olvegård, lektor i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet