• Huvudmeny

2. Synliga och osynliga språk

Skogräns!, Ta en nummerlapp för provtagning. På bibliotek och vårdcentraler är svenskan självklar. Så hur synlig är flerspråkigheten i det offentliga rummet? Och i vilka sammanhang? Det är utgångspunkten för samtalet i andra avsnittet av podden Svenskan i samhället.

Språkvårdare Maria Bylin och utredare Jennie Spetz vid Isofs avdelning Språkrådet har tittat närmre på språkanvändning i offentliga miljöer, närmare bestämt på vårdcentraler och bibliotek runt om i landet. I det här avsnittet bjuder de in Isofs namnforskare Maria Löfdahl för att prata om flerspråkighet i det offentliga rummet, hur olika språk används på olika sätt och även på olika platser i samhället, och varför det är så.

Enligt språklagen ska svenska vara huvudspråk i Sverige, men offentlig verksamhet ansvar även för att informera på de nationella minoritetsspråken, svenskt teckenspråk och andra modersmål. Svensk språkvård har av tradition fokuserat på nyttoperspektivet, det här avsnittet fokuserar i stället på symboliska aspekter av språkanvändning i offentliga miljöer, och hur det signalerar vilka språk som uppfattas som betydelsefulla i samhället.

Samtalet tar avstamp i rapporten Svenskan är den fasta inredningenöppnas i nytt fönster; där undersöks frågor som Vilka språk synliggörs av det allmänna idag? Hur synliggörs de? Fungerar svenskan som huvudspråk överallt? Spelar förvaltningsområdena för de nationella minoritetsspråken någon roll? Rapporten vänder sig till alla som intresserar sig för språksituationen i Sverige i dag.

Lyssna på avsnittet

Du kan lyssna på podden Svenskan i samhället på flera olika sätt, även direkt på den här sidan med spelaren nedan.

Svenskan i samhället finns på flera olika poddplattformar och i olika poddappar. Sök på Svenskan i samhället på valfri plattform eller app för att hitta avsnittet.

Uppdaterad 30 november 2020

Medverkande i avsnittet

Maria Bylin är språkvårdare i svenska vid Isofs avdelning Språkrådet. Hon har skrivit rapporten Svenskan är den fasta inredningen tillsammans med Jennie Spetz, som det här poddavsnittet tar avstamp från.

Jennie Spetz är utredare på Isofs avdelning Språkrådet. Hon har skrivit rapporten Svenskan är den fasta inredningen tillsammans med Maria Bylin, som det här poddavsnittet tar avstamp från.

Maria Löfdahl är namnforskare vid Isofs avdelning för arkiv och forskning i Göteborg. Hon jobbar mycket med flerspråkighet, bland annat inom projektet Det mångkulturella Sveriges onomastikon. Hösten 2020 tilldelades hon pris av Kungliga Adolfs akademien för sina framstående insatser för svensk namnforskning.