• Huvudmeny

1. Språkattityder

Maria Bylin, språkvårdare i svenska, möter Ellen Bijvoet, forskare vid Uppsala universitet, för att prata om våra attityder till spår av andra språk, hur dessa attityder kan upptäckas och vad de kan ge för konsekvenser.

Människor har olika attityder till sådant de uppfattar som spår av andra språk i svenskan. I det första avsnittet av Svenskan i samhället tittar vi närmare på vilka känslor sådana spår väcker hos oss. Vilka sociala värden knyts till svenska med påverkan i form av brytning, lånord eller kod­växling från till exempel engelska, finska eller arabiska? Vill vi till exempel att en nyhetsuppläsare ska låta på ett visst sätt? Finns det en hierarki mellan olika brytningar?

Till grund för samtalet ligger Ellen Bijvoets forskningsöversikt Attityder till spår av andra språk i svenskan, skriven på uppdrag av Isof. Rapporten beskriver övergripande attitydmönster och där diskuteras bland annat engelskans särställning som högprestigespråk nummer ett, olika brytningars olika status samt skolans och flerspråkiga elevers syn på kodväxling och förortsslang. Resultaten visar att enspråkighetsnormen fortsatt är mycket stark i det svenska samhället. Alla dessa attitydmönster har betydelse såväl för enskilda människors liv som för svensk språkvård.

Lyssna på avsnittet

Du kan lyssna på podden Svenskan i samhället på flera olika sätt, även direkt på den här sidan med spelaren nedan.

Svenskan i samhället finns på flera olika poddplattformar och i olika poddappar. Sök på Svenskan i samhället på valfri plattform eller app för att hitta avsnittet.

Avsnitt 1. Språkattityder i appen Podcaster (Apple/Itunes/Iphone)länk till annan webbplats

Avsnitt 1. Språkattityder på Spotifylänk till annan webbplats

Transkriberad version av avsnitt 1. Språkattityder

Uppdaterad 30 november 2020

Medverkande i avsnittet

Maria Bylin är språkvårdare i svenska vid Isofs avdelning Språkrådet.

Ellen Bijvoetlänk till annan webbplats är universitetslektor i svenska som andraspråk och docent vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. På Isofs uppdrag har hon skrivit forskningsöversikten Attityder till spår av andra språk i svenskan som är en sammanställning av de senaste decenniernas forskning om attityder till sådant som många uppfattar som spår av andra språk i svenskan.

Sofia Tingsell är språkvårdare i svenska vid Isofs avdelning Språkrådet.