• Huvudmeny

1 juli 2018

Smögen

Det lilla kustsamhället Smögen i Bohuslän är ett populärt semestermål. Men vad betyder ortnamnet egentligen?

Namnet Smögen innehåller det numera försvunna ordet *smög som betyder ’trång passage, trång gång’. I bohuslänska dialekter finns ordet smuga med samma betydelse och i fornvästnordiskan finns ordet smuga som betyder ’litet, smalt hål’. Orden hänger samman med verbet smyga. Från början användes namnet om den trånga infart som leder in i tätorten Smögens hamn. Sedan kom namnet att användas om samhället istället.

Uppdaterad 08 september 2020

Om skribenten

Maria Löfdahl är forskningsarkivarie i Göteborg. Hon arbetar med bohuslänska ortnamn och namn och flerspråkighet.

Kontakt:
maria.löfdahl@isof.se

Fler inlägg från Namnbloggen