• Huvudmeny

2 maj 2017

Ibsen och Sankt Ibb

Porträtt av Henrik Ibsen gjort av Félix Vallotton

Henrik Ibsen. Foto: Nasjonalmuseum (CC BY-NC)

Vi tittar närmare på det berömda efternamnet Ibsen som kan kopplas till både Ven och Santiago de Compostela.

Den fjärde maj har Henrik Ibsens pjäs Frun från havet premiär på Dramaten i Stockholm. Författaren själv dog den 23 maj för 101 år sedan. Detta kan vara skäl nog att denna månad fördjupa sig en smula i bakgrunden till det märkliga namnet Ibsen.

Henrik Ibsen bar som många andra norrmän ett namn på ‑sen. Emellertid är Ibsen ett mycket ovanligt namn i Norge. Förklaringen till det är att släktnamnet Ibsen är danskt, liksom det mansnamn, Ib, som bars av fadern till den förste Ibsen i släkten.

Utveckling av namnet Jakob

Förnamnet Ib (som uttalas med kort i) är i sin tur en gammal dansk utveckling av Jakob, där endast det första och det sista ljudet i namnet har blivit kvar. I dag är Ib ett rätt ovanligt namn i Danmark, men dess historiska betydelse framgår av ett danskt ord för

Musselskalet är symbol för både helgonet och för pilgrimsresan till Santiago de Compostela. På danska kallas symbolen för ibsskal.

pilgrimsmusslans skal: ibsskal; pilgrimsmussleskal är ju symbolen för genomförd vallfart till aposteln Jakobs föregivna grav i Santiago de Compostela (där Iago förstås även det är en form av Jakob).

Ib i Sverige

Med S:t Jakob kommer Ib, nu stavat Ibb, in på mark som sedan den 27 maj 1660 är svensk. Detta datum övergick nämligen Ven i freden i Köpenhamn till det svenska riket. Ven utgör sedan gammalt en socken, som efter sin kyrka heter Sankt Ibb, ett namn som är känt sedan 1600-talet. I stället för sockennamnet har man dock oftast använt önamnet Ven – något ”S:t Jakob av Öresund” har det knappast varit tal om.

Uppdaterad 08 september 2020

Om skribenten

Lennart Ryman är namnforskare i Uppsala. Han arbetar framför allt med ordboksprojektet Sveriges medeltida personnamn (SMP) och projektet Namnfraser i äldre tid.

Kontakt:
lennart.ryman@isof.se

Fler inlägg från Namnbloggen