• Huvudmeny

17 juni 2016

Regna

I skogarna i norra Östergötland finns en socken med namnet Regna. En ovanligt regnig plats? Nej, namnet har visserligen på sätt och vis med vatten att göra, men inte i form av nederbörd.

Kyrkan i Regna ligger vid sjön Regnaren, och det är där vi hittar bakgrunden till sockennamnet. Regna är nämligen bildat till en äldre form av sjönamnet. Sjönamnet Regnaren har kopplats samman med det fornnordiska ordet regin ’härskande makter, gudar’. Regnaren har med denna tolkning alltså varit gudarnas sjö!

LSA D13 1673

Utsnitt ur kartan D13 från 1673 (Lantmäteristyrelsens arkiv).

Detta stämmer väl överens med en sägen som har funnits i trakten. Enligt denna skulle de avsatta asagudarna ha bott på botten av sjön, och därifrån ha styrt och ställt människornas och bygdens öden.

Innan Regna blev sockennamn har det sannolikt varit namnet på en by eller gård belägen vid sjön. Att socknar får namn efter en bebyggelse är ett mycket vanligt förekommande mönster.

Uppdaterad 08 september 2020

Om skribenten

Kristina Neumüller är namnforskare i Uppsala. Hon forskar om ortnamn och arbetar med att utveckla Isofs digitala ortnamnsregister.

Kontakt:
kristina.neumuller@isof.se

Fler inlägg från Namnbloggen